Mondzorg en Corona

De beperkingen vanwege de COVID19 zijn volledig opgeheven.

Ons team!

Wie staan er dagelijks klaar voor u? Lees meer over ons enthousiaste team!

Aanmelden?

Wij nemen weer nieuwe patienten aan voor zowel tandheelkundige behandelingen alsmede orthodontie.